Uslovi korišćenja

Pun naziv pravnog subjekta: Danijela Mihailović PR, Ladini Beograd
Poštanska adresa: Uroša Martinovića 7/5, 11070 Novi Beograd
Delatnost i šifra delatnosti:  1039 – Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Matični broj: 65780291
Poreski broj (PIB) 111975497
Web adresa: https://www.ladini.rs
Kontakt telefon: +381 63 455 764
Kontakt e-mail: office@ladini.rs

Poštovani kupci, posetom u koju je uključena i kupovina na našoj Internet prodavnici prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Internet prodavnica Ladini Beograd zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Internet prodavnice Ladini Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni naše internet prodavnice odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Maloletnici mogu koristiti internet prodavnicu uz nadzor roditelja ili staratelja. Internet prodavnica Ladini Beograd zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo firme Ladini Beograd ili njenih saradnika i koperanata i ne mogu se koristiti bez naše prethodne saglasnosti. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu slobodno komentarisati proizvode i slati email poruke. Ladini Beograd ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i diskriminaciju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija tuđom email adresom nije dozvoljena. Protiv takvih aktivnosti firma Ladini Beograd može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi i slike proizvoda

Firma Ladini Beograd nastoji da sve svoje proizvode opiše što je tačnije moguće, međutim ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa proizvodima 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac ili zameniti za drugi odgovarajući artikal.

Radno vreme

Internet prodavnica firme Ladini Beograd radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom većih izmena redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Internet prodavnica Ladini Beograd zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.

Uslovi kupovine na internet prodavnici Ladini Beograd

Internet prodavnica Ladini Beograd posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji. Sve cene su iskazane sa PDV-om.

Očekivano vreme dostave artikala za Srbiju je 3 radna dana, a trudićemo se da poručeno dobijete što pre. Uz proizvod(e) ćete dobiti račun.

Uputstvo za kupovino možete pronaći na sledećem linku Uputsvo za naručivanje.

Plaćanje

Internet prodavnica firme Ladini Beograd podržava sledeće načine plaćanja:

Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

Uplatnicom na šalteru banke ili pošte

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice, na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun. Obavezno u polje Poziv na broj unesite broj Vaše narudžbenice. To će nam pomoći da evidentiramo Vašu uplatu i odmah pristupimo pakovanju i slanju.

E-bankingom

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što potvrdite svoju narudžbenicu, putem svog e-banking ili m-banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa narudžbenice. Svi detalji u vezi sa plaćanjem biće vam automatski poslati na email po vašoj potvrdi narudžbenice. Takođe Vas molimo da obavezno u poje Poziv na broj unesete broj Vaše narudžbenice.

Želimo Vam jednostavnu i lepu kupovinu.

Troškovi isporuke

Troškovi isporuke ne zavise od težine onoga što naručujete. Trošak isporuke je 150,00 RSD sa sve narudžbine čija vrednost ne prelazi 1.200,00 RSD. Za narudžbine preko ovog iznosa troškovi isporuke se ne naplaćuju. Cena isporuke biće ispisana u poslednjem koraku pre popunjavanja narudžbine.
Isporuku vrši kurirska služba Post Express. Cena isporuke je iskazana sa PDV-om.

Reklamacije

Internet prodavnica firme Ladini Beograd poštuje prava svojih kupaca, kao i činjenicu da su ljudi u Srbiji još uvek nepoverljivi po pitanju kupovine preko Interneta. Zbog toga smo rešili da postupak reklamacije maksimalno pojednostavimo, kako bi i kupcu i sebi u što većoj meri olakšali posao.

Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Kupac u ovom roku može da izjavi reklamaciju na saobraznost robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Trgovac.

Bitna napomena:

  • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
  • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije
  • Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija

Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Kupac je dužan da primljenu robu proveri po prijemu i ako je došlo do neke greške, mi ćemo se potruditi da je u najkraćem roku ispravimo.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Reklamaciju možete izvršiti telefonom, poštanskim pismom ili mailom. Podaci za kontakt nalaze se na stranici Kontakt. U slučaju da je reklamacija kupca na kupljeni proizvod opravdana i da se Prodavnica i kupac ne mogu drugačije dogovoriti kupac može da vrati proizvod, dok će Ladini Beograd izvršiti povraćaj novca. Povraćaj novca se koristi isključivo u slučaju reklamacije.

Povraćaj novca

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Internet prodavnica će po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja. U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

  • U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu Ladini Beograd iz obrasca.
  • Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.
  • Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu).
  • Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
  • Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.
  • U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.
  • Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.gl.RS br.62/2014), obaveštavamo vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

Izjavu o odustanku od ugovora možete preuzeti na sledećem linku Izjava o odustajanju.

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica), i pošaljete na adresu:

Ladini Beograd
Uroša Martinovića 7/5
11070 Novi Beograd
Srbija